ورود سه شنبه 24 تیر ماه 1399
   

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنایت به اهمیت پدافند غیر عامل در ارتقاء امنیت ملی، رهنمود های عدیده ای را به مناسبت های مختلف ارائه فرموده اند که به جهت اختصار چند مورد آن بیان می گردد:

پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مصون می کند، معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیر عامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را (مصون سازی) برای کل پیکره کشور و جامعه در دستگاههای مختلف به وجود بیاوریم، کاری کنیم که مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم، این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا میکند، بنابراین این مساله ، مساله بسیار مهمی است که بایستی راه بیافتد. بنابراین پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود برای همیشه نه برای یک مقطع خاص، مستمر، همیشگی است.

از بیاانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) 07/08/91

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر ملتی که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست ، ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توطئه عمیق عناد آمیز استکبار علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی را ببینیم در عین حال به فکر دفاع نباشیم. (29/8/68)
شایسته است که همه طرح های بزرگ ملی از لحاظ ارتباط با وضعیت دفاعی کشور در آن مورد توجه قرار گیرد، اگر ما بخواهیم جاده، پل، سد، نیروگاه و فرودگاه بین المللی بسازیم باید بررسی شود که این کار از نقطه نظر دفاعی در چه وضعیتی قرار می گیرد.
پدافند غیر عامل باید همانند شعله ای بلند شود (6/9/82)
هر چه سازمان ها در دفاع غیر عامل کار کنند تا وقتی که همه موارد که رئوس آن مشخص شده است امن نشود ، کافی نیست (27/11/84)
امروز اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاً برای مسئولین بایست شناخته شده باشد، اهتمام شما کارها را پیش می برد. (9/12/85)
موضوع را قبلاً هم ابلاغ کرده ام و الان هم تأکید می کنم که باید تدابیر کار ساز در باب پدافند غیر عامل را عملی کنید، دوم اینکه کشور باید بتواند اراده تعرض دیگران را خنثی کند یعنی از تحقق این تهدید پیشگیری کند واین هم به اقتدار نظامی بر می گردد. (23/12/85)
تا این دشمن وجود دارد ، تهدید هست و تا تهدید هست ، فکر وآمادگی دفاعی باید باشد.
به دولت جمهوری اسلامی اعلام گردد مِن بَعد کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها موظف گردند در اعتبارات عمرانی پروژه های حساس و مهم، اعتبار مورد نیاز دفاع غیر عامل را منظور نمایند. (15/7/86)
وقتی این ملت تصمیم دارد که حرف زور را از هیچکدام از قلدر ها و سرگردنه بگیر های مسلح دنیا به گوش نگیرد پس باید خودمان را آماده دفاع کنیم.
پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مصون می کند معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند اثری نخواهد کرد این پدافند غیر عامل، نتیجه اش این است. (7/8/91)
پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود برای همیشه نه یک مقطع خاص،.... مسئله یک مسئله مستمر همیشگی است ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور وجامعه ودستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنید که همت ما فقط معطوف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم ، نه، کاری کنیم که مصونیت را در خودمان بوجود بیاوریم این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا می کند ، بنابراین مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیافتد. (7/8/91)
همه همت ما باید به این باشد که آن چنان ساخت درونی را مستحکم کنیم که دشمن احساس کند هر تیغی وارد بیاورد تیغش کند و به ضرر خودش تمام خواهد شد و هر گلوله ای بزند به طرف خودش کمانه خواهد شد.
ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توطئه عمیق عناد آمیز استکبار علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی را ببینیم و در عین حال به فکر دفاع نباشیم.
ایستادگی تان را ادامه بدهید، بدانید هیچ ملتی جز به وسیله ایستادگی و مبارزه نمی تواند شرف خود و هویت خود و استقلال خود را بدست بیاورد.(29/9/72)
وقتی بنیه کشور قوی باشد، تأثیرات خصمانه دشمنان به حداقل می رسد. (فروردین سال 92)
دشمن را از لحاظ دشمنی باید به حساب آورد، یعنی مقابل او، او را حقیر نشمرد و در برابرش آماده بود و دفاع کرد.
اینکه قران به ما امر میکند (واعدوالهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم) بایست حضور شما ،وضعیت شما،حرکت شما جوری باشد که دشمن را دچار رعب کند دشمن ،متجاوز بالطبع است طبیعت جهان خواران، تجاوز است.اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد،نفوذ می کند باید جوری حرکت کنید که او احساس کند نمی تواند نفوذ کند.(15-7-94)
لازم است اقدام های موثر در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمنان اطمینان حاصل شود . انتظار دارد قوای سه گانه به ویژه دولت محترم حمایت های لازم را به عمل آورد .                                                           
 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)24/06/94


 

 
copyright by Aran&Bidgol 1997-2022
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا