ورود سه شنبه 24 تیر ماه 1399
 
حاجی پور

محمد حاجی پور فرد آران

 

صدور سند مالکیت روستائی از سال 1379 تحت عنوان تبصره 7 و ماده 140 و ماده 133 در روستاهای مشمول انجام گرفته است و در شهرستان آران وبیدگل با توجه به 11روستای استحفاضی این شهرستان حدود 3150 فقره پرونده منجر به صدور رأی و سند مالکیت گردیده است


از سال جاری تحت عنوان آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی روستاها و شهرهای زیر 25000 نفر صدور سند مالکیت انجام می گیرد لذا متقاضیان با مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده جهت صدور سند مالکیت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران وبیدگل مراجعه و جهت کسب اطلاعات با بنیاد مسکن تماس حاصل نمایند

  1. کپی کارت ملی مالک یا مالکین
  2. کپی شناسنامه مالک یا مالکین
  3. تصویر برابر اصل مدرک مالکیت
  4. کپی پروانه ساختمانی
اسناد صادر شده

صدور اسناد روستائی ماده 140 و 133  : 

از سال 1380 الی 1389

 3830 جلد سند

قانون الحاق:

از سال 1390 الی پایان شهریور 1397

روستایی :

371جلد سند

شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت:

نوش آباد- ابوزیدآباد - سفیدشهر

1210جلد سند

 

 
copyright by Aran&Bidgol 1997-2022
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا